Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Менеджмент, маркетинг, стратегиялық жоспарлау

Кәсiпорындағы (фирмадағы) "Паблик Рилейшнсты" (ПР) ұйымдастыруды жетiлдiру

КІРІСПЕ 4

1 КӘСІПОРЫНДАҒЫ «ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ» ТЕОРИЯЛЫҚ МАЗМҰНЫ МЕН МӘНІ 6
1.1 «Паблик рилейшнз» түсінігі және оның мәні 6
1.2 Кәсіпорындағы «ПР-дың» құрылу және даму тарихы 17
1.3 «ПР-дың» әлем тәжірибесінде қолданылуы 24

2 «САМЕК ИНТЕРНЕШНЛ» КОМПАНИЯСЫНДАҒЫ ПР-ДЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫН ТАЛДАУ31
2.1 «Самек Интернешнл» компаниясына қысқаша сипаттама 31
2.2 "Самек Интернешнл" компаниясындағы маркетингтің сарапталуы 43
2.3 "Самек Интернешнл" компаниясындағы ПР технологиясының негізгі этаптарына талдау жасау 50

3 АЛДАҒЫ УАҚЫТТАҒЫ КӘСІПОРЫНДА ПР-ДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ56
3.1 "Самек Интернешнл" компаниясындағы ПР-ды дамыту жолдары 56
3.2 ПР-имиджді жоғарылату бойынша ұсыныстар 61

ҚОРЫТЫНДЫ 67
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 69
ҚОСЫМША 1. «Самек Интернешнлз» ЖШС-ның ұйымдық құрылымы 71
ҚОСЫМША 2. Қаржылық жағдай туралы топтастырылған есеп 72
ҚОСЫМША 3. Жиынтық кіріс туралы топтастырылған есеп 73
ҚОСЫМША 4. Ақша қаражатының қозғалысы туралы топтастырылған есеп 74
ҚОСЫМША 5. Капиталдағы өзгерістер туралы топтастырылған есеп 76

Жұмыстың көлемі: 76 бет
Бағасы: 12000 тг.

Жыл: 
2012