Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Менеджмент, маркетинг, стратегиялық жоспарлау

Атауыsort icon Жыл
ҚР азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жүзеге асыру мәселелері 2017
: Мейрамхана бизнесі кәсіпорындарында маркетингтік қызметті ұйымдастыру 2019
Aймaқтaғы білім caпacын ынтaлaндыpу жәнe бacқapу жүйecін жeтілдіpу 2018
Арт менеджмент технологиялары: Отандық мәдениетте қолдану ерекшеліктері 2019
Асханалық қызмет көрсетудің түрлері мен әдістерін талдау ( Асханасы мысалында), Гумилев 2010
АҚ «Каспий Нефть ТМЕ» компаниясының инновациялық жобасын басқару 2009
АҚ «Каспий Нефть ТМЕ» компаниясының инновациялық жобасын басқару 2009
Баʜктердің несиелік тәуекелін басқару 2014
Банк менеджменті және оның даму ерекшеліктері 2010
Денсаулық сақтау кәсіпорындарындағы (фармация) бәсеке қабілеттілік және оны жетілдіру жолдары 2016
Еңбек белсенділігін арттыруда еңбекті мотивациялау және ынталандыру жүйесін жетілдіру 2014
Еңбек белсенділігін арттыруда еңбекті мотивациялау және ынталандыру жүйесін жетілдіру 2014
Жергілікті басқару органдарының қаржылық қызметін жетілдіру 2013
Жергілікті бюджеттік жоспарлау жүйесін дамытудың негізгі бағыттары 2012
Жобаларды басқару: Қазақстандағы ерекшеліктері мен өзгешелігі 2015
Жолаушыларды тасымалдау қызметіндегі сапаны жетілдіру жобасын басқару 2010
Заманауи жағдайда ұйымның ресурстарын басқару 2015
Интернет ресурстар өнімдерді тиімді жылжыту құралы ретінде 2021
Кино нарығындағы маркетингтік зерттеулер 2014
Коммерциялық банктің сервистік қызметін жетілдіру («Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ мысалында) 2010
Компанияның жарнамалық қызметін басқару 2016
Концерттік ұйымдардағы қолданылатын маркетингтің құралдары 2013
Кәсiпорындағы (фирмадағы) "Паблик Рилейшнсты" (ПР) ұйымдастыруды жетiлдiру 2012
Кәсіпорын қаржысын басқаруды талдау («Қазпочта» АҚ мысалында») 2010
Кәсіпорында дағдарысқа қарсы басқару стратегиясын қалыптастыру 2016
Кәсіпорында инновациялық қызметті жүзеге асыру, оның тиімділігін арттыру жолдары 2015
Кәсіпорында маркетингтік қызметті тиімді ұйымдастыру 2016
Кәсіпорындағы мотивация жүйесі және оны жетілдіру 2016
Кәсіпорынның маркетингтік технологиясын бағалау 2010
Кәсіпорынның қаржылық бәсекелестігі 2016
Логистикалық менеджмент: теория және қолдану тәжірибесі 2017
Маркетингтік әлеует аймақтың әлеуметтік-экономикалық даму факторы 2016
Мейрамхана бизнесіндегі персоналды басқару жүйесі 2016
Мемлекеттік менеджмент: шетелдік тәжірибе және Қазақстан 2009
Мемлекеттік қаржылық қызметін басқару 2014
Мұнай-газ саласы дамуының ағымдық жағдайын және даму перспективаларын тал 2009
Мұнай-газ саласы дамуының ағымдық жағдайын және даму перспективаларын талдау 2010
Персоналды дағдарысқа қарсы басқаруды жүзеге асыру және басқару 2008
Персоналды тиімді басқару - ұйымның бәсекелестік басымдықтарын жасау шарты ретінде 2020
Сақтандыру компанияларының инвес‬тициялық қызметтерің басқару (мысал) 2014
Телекоммуникациялық қызметтердің пакеттік өнімін нарыққа шығару үрдісін ұйымдық-әдістемелік қамтамасыз ету 2014
Туризмдегі электронды коммерцияны дамыту жолдары 2014
Университет жүйесінде білімдендіру менеджерлерін даярлау 2011
Фирманың айналым активтері мен қысқа мерзімді міндеттемелерін басқару 2009
Фирманың ағымдағы шығындарын басқару 2010
Фирманың жарнама іс-әрекетін ұйымдастыру (Kcell GSM Kazakhstan мысалында) 2012
Фирманың стратегиялық бағыттарын жетілдіру және қабілеттілігін жоғарылату («АСТЫК» ЖШС мысалында) 2011
Фирманың стратегиялық бағыттарын жетлдіру және басқару 2012
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ: ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН БОЛАШАҒЫ (КОРПОРАЦИЯ МЫСАЛЫНДА) 2017
Экономика дамуының заманауи жағдайларында корпоративтік мәдениетті жетілдіру 2014
Қазақстан аймақтарының туристтік әлеуетін дамыту стратегиясын қалыптастырудағы кеңістікті талдау 2014
Қазақстан нарығында сәтті бренд қалыптастыру технологиялары 2017
Қазақстан Республикалық бюджеттің кірістерін қалыптастыру мәселелері 2016
Қазақстан Республикасында туристік фирмаларды басқару жүйесін жетілдіру жолдары ("Sun-Tour" ЖШС ) 2017
Қазақстан Республикасындағы жобалық менеджменттің қазіргі жағдайы 2013
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару моделі 2014
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет персоналын басқару 2013
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет персоналын басқару 2013
Қазақстан Республикасындағы мұнай саласында маркетингті қолдану 2009
Қазақстан экономикасындағы тұтыну тауарлар нарығы 2010
Қазақстандағы жаһандану жағдайындағы персоналды басқару 2013
Қазақстандағы тимбилдинг 2014
Қазақстандағы тимбилдинг 2013
Қонақ үй кешенінің даму переспективалары («Достық» қонақ үй кешені) 2011
Қонақ үй шаруашылығы кәсіпорындарын басқару үрдісі («Алтын -Емел» қонақ үйі мысалында) 2011
Қызметкерлердің еңбек нәтижелілігін бағалау және ұйымдастыру 2014
Қызметкерлердің еңбек нәтижелілігін бағалау және ұйымдастыру 2014
Ұйымдарды басқару персоналын іріктеу, орналастыру және дайындау жүйесін жетілдіру 2017
Ұйымдарды басқару персоналын іріктеу, орналастыру және дайындау жүйесін жетілдіру   2017
Ұйымдағы кадрлық саясат:мәселелері және перспективасы 2017
Әлемдік қаржы экономикалық дағдарыс жағдайының Қазақстанның экономикалық интеграциялық даму болашағына әсер етуі 2014