Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Туризм

Мейрамхана бизнесіндегі персоналды басқару жүйесі

Анықтамалар  5

 

ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН БЕЛГІЛЕУЛЕР  5

 

Кіріспе  6

 

1 МЕЙРАМХАНА ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 8

1.1 Мейрамханалық бизнес: даму тарихы және классификациясы   8

1.2 Кәсіпорында персоналды басқару жүйесі, оны жоспарлау мен бағалау әдістері 13

1.3 Мейрамхана қызметін басқарудың шетелдік тәжірибесі 30

 

1.4  Қазақстандағы мейрамхана бизнесінің даму деңгейі 37

2 МЕЙРАМХАНА БИЗНЕСІ ЖӘНЕ ОНЫ БАСҚАРУ ЕРЕКШЕЛІГІ («ГЭТСБИ» МЕЙРАМХАНАСЫНЫҢ МЫСАЛЫНДА) 42

2.1 «Гэтсби» мейрамханасының жалпы сипаттамасы және қызмет көрсету технологиясы   42

2.2  «Гэтсби» мейрамханасындағы персоналды басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын және бәсекелестерін зерттеу  46 

2.3 «Гэтсби» мейрамханасында персоналды басқару жүйесінің қаржылық-экономикалық тиімділігі 53

 

3 «ГЭТСБИ» МЕЙРАМХАНАСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ   60

3.1 «Гэтсби» мейрамханасындағы персоналды басқарудың жетілдіру шараларының бағдарламалары   60

3.2 «Гэтсби» мейрамханасындағы персоналды басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын жетілдіру жолдары және оны оңтайландыру тәсілдері 67

 

ҚОРЫТЫНДЫ   73

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 76

 

ҚОСЫМШАЛАР  78

 

Бет саны: 78

Бағасы: 22000 тг

ЖОО: ҚАТУ

Жыл: 
2016