Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Туризм

Оңтүстік Қазақстан облысының ерекше қорғалатын территорияларында туризмді дамыту жолдары

КІРІСПЕ

1 ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН ТАБИҒИ ТЕРРИТОРИЯЛАРЫ
1.1 Оңтүстік Қазақстан облысының ерекше қорғалатын
территорияларына сипаттама ................................................................5
1.2. Ерекше қорғалатын территорияларының классификациясы...............7
1.3 Оңтүстік Қазақстан облысының территориясын
географиялық аудандастыру..................................................................12
2 ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН ТЕРРИТОРИЯЛАРЫНДА
ТУРИЗМНІҢ ДАМУ ЖАҒДАЙЫ ..............................................................17
2.1. Оңтүстік Қазақстан облысының
әлеуметтік-экономикалық жағдайы........................................................17
2.2. Ерекше қоғалатын территорияларындағы
табиғи-табиғи туристік нысандар .........................................................25
2.3. Ерекше қорғалатын территориялары
бойынша экологиялық маршруттар ........................................................29
3 ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН ТЕРРИТОРИЯЛАРЫНДА
ТУРИЗМДІ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ ........................................................32
3.1. Туризмді дамытудың мемлекеттік бағдарламалары ............................32
3.2. Туризмді дамыту мақсатында қолданылатын шаралар .......................35
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ
ҚОСЫМША А
ҚОСЫМША Б

Жұмыстың көлемі: 60 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2009