Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

География, геология

Саяхат жорықтарын ұйымдастыру мен өткізудің жалпы негіздері

КІРІСПЕ ....................................................................................................... 3

I. СОЛТҮСТІК ТЯНЬ-ШАНЬ ТАУЫНЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ-
ГЕОГРАФИЯЛЫҚ СИПАТЫ
1.1 Солтүстік Тянь-Шань тауының жер бедері және климаты ............... 6
1.2 Солтүстік Тянь-Шань тауының гидрографиясы ................................ 7
1.3 Солтүстік Тянь-Шань тауының өсімдіктері мен жануарлар
әлемі ...................................................................................................... 13

II. САЯХАТ ЖОРЫҚТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ӨТКІЗУДІҢ ЖАЛПЫ НЕГІЗДЕРІ
2.1 Саяхат түрлері және оның сипаттамасы ........................................... 22
2.2 Саяхат түрлерінің пішіні мен топтары .............................................. 22
2.3 Жорықты ұйымдастыру және дайындау ........................................... 25

III. ҮШІНШІ ДӘРЕЖЕДЕГІ КҮРДЕЛІ ЖОРЫҚҚА ЕСЕП БЕРУ
3.1 Турдың экономикалық түсініктемесі ................................................ 56
3.2 Ұйымдастырылған турдың технико-экономикалық
негіздемесі .......................................................................................... 56
3.3 Туристік өнімді нарыққа шығару ...................................................... 58

ҚОРЫТЫНДЫ ........................................................................................... 60

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ...................................................... 61

Жұмыстың көлемі: 61 бет
Бағасы: 8000

Жыл: 
2012