Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

География, геология

Сырдария өзенінің төменгі алабындағы шаруашылық қызметтік жағдайдағы агроландшафтардың құрылуы және қызмет етуі

КІРІСПЕ ...................................................................................................... 3

І. СЫРДАРИЯ ӨЗЕНІНІҢ ТӨМЕНГІ АЛАБЫНЫҢ ТАБИҒИ-
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БАҒАСЫ
1.1. Сырдария өзенінің төменгі алабының ландшафтық-географиялық
жағдайы .......................................................................................................
5
1.2. Сырдария өзенінің төменгі алабының табиғи-климаттық
жағдайы .......................................................................................................
7
1.3. Сырдария өзенінің төменгі алабының топырақ жүйесінің дамуының
ландшафтық географиялық заңдылықтары .............................................
11
1.4. Сырдария өзенінің төменгі алабының ландшафтарының өнімділігін
ландшафтық экологиялық тұрғыда бағалау ............................................
13

ІІ. СЫРДАРИЯ ӨЗЕНІНІҢ ТӨМЕНГІ АЛАБЫНДАҒЫ
ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІК ЖАҒДАЙДАҒЫ
АГРОЛАНДШАФТАРДЫҢ ҚҰРЫЛУЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ЕТУІ
2.1. Сырдария өзенінің төменгі алабының ландшафтық жүйесіндегі су
және жер қорын пайдаланудың бағасы ....................................................
23
2.2. Сырдария өзенінің төменгі алабының агроландшафттарының
топырақ мелиоративтік жағдайы ..............................................................
26
2.3. Шаруашылық қызметтік жағдайдағы агроландшафтардағы
топырақтың даму кезеңінің бағыты .........................................................
32
2.4. Сырдария өзенінің төменгі алабының агроландшафттарының
өнімділігінің экологиялық бағасы ............................................................
34

ІІІ. СЫРДАРИЯ ӨЗЕНІНІҢ ТӨМЕНГІ АЛАБЫНЫҢ ЛАНДШАФТТЫҚ-
ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ТҰРҒЫДАН АУДАНДАСТЫРЫЛУЫ
3.1. Кешенді аудандастырудың негізгі қағидалары ....................................... 49
3.2. Ландшафттық-экологиялық аудандастырылу ......................................... 53

ҚОРЫТЫНДЫ ........................................................................................... 65

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ...................................................... 67

Жұмыстың көлемі: 67 бет
Бағасы: 8000

Жыл: 
2012