Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Туризм

Этнотуризм негізі – тұрмыстық жасаулар, жиһаздар мен бұйымдар

КІРІСПЕ 4

1 ЭТНОТУРИЗМДЕ ҚАЗАҚИ БАСПАНАЛАРДЫҢ АЛАТЫН РОЛІ
1.1 Қазақи баспаналардың пайда болуы мен қолөнер ерекшеліктері 6
1.2 Байырғы баспаналар түрлері, олардың этноэкскурсиялық мәні 12
1.3 Баспана жасаудың технологиясы мен архитектуралық құрылымы туралы 18

2 ЭТНОТУРИЗМ НЕГІЗІ – ТҰРМЫСТЫҚ ЖАСАУЛАР, ЖИҺАЗДАР МЕН БҰЙЫМДАР
2.1 Киіз үй жасаулары және жиһаздар түрлерімен таныстыру 24
2.2 Баспанаға қатысты атаулар және қосалқы жасаулардың мән - 27
2.3 Экскурсия жүргізу әдістемелері мен технологиялық картасы 34
ҚОРЫТЫНДЫ 65
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 68

Жұмыстың көлемі: 68 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2010