Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Туризм

Қазақстан Республикасында экотуризмнің дамуы (Ақсу-Жабғылы қорығы негізінде)

Кіріспе............................................................................ ....................................

 

   1 Экологиялық туризм  географиясының теориялық  және                 методологиялық сұрақтары................................................................................... 8

     1.1 Экологиялық туризм ұғымы және оның ерекшеліктері......................... 8

     1.2 Экологиялық туризмнің әлеуметтік-экономикалық маңызы................. 12

     1.3 Шет елдерде экологиялық туризмнің   маңызы мен алатын ролі.......... 16

     1.4 Қазақстандық экологиялық туризмді дамыту бағыттары және

оның мүмкіншіліктері .......................................................................................... 22                                                                                         

 

     2    Ерекше қорғалатын табиғи территориялардың қазіргі жағдайы........... 28

     2.1 Ерекше қорғалатын табиғи территориялардың  (ЕҚТТ) негізгі

Түсініктері және құқықтық реттелуі.................................................................... 28                                                                                                            

     2.2 Флора мен фаунадағы әртүрлілікті сақтаудағы экологиялық

туризмнің ролі........................................................................................................ 37

 

 3    Ақсу-Жабағылы қорығының маңында экотуризмді дамыту.................. 43

     3.1 Ақсу-Жабағылы  қорығының тарихы және табиғи ортасы.................... 43

     3.3 Ақсу-Жабағылы қорығында экологиялық туризмді дамыту бағытының алғы шарттары ................................................................................................ 56

     3.4 Экотуристік маршрутты құрастыру және оның калькуляциясын

жасау....................................................................................................................... 68

 

    Қорытынды....................................................................................................... 72

    Пайдаланылған әдебиеттер.............................................................................  75

    Қосымшалар....................................................................................................  78

 

Жұмыстың көлемі: 78 бет

Бағасы: 7000 тг

 

Жыл: 
2014