Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Туризм

Қазақстан Республикасының әуе көлігінің қазіргі жағдайы

КІРІСПЕ....................................................................................................................3

1 ӘУЕ КӨЛІГІНІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМДЕГІ МӘНІ...…...…............5
1.1 Әуе көлігінің дүние жүзіндегі жағдайы..........………………..................5
1.2 Әуе көлігінің құқық аспектілері...............................................................10
1.3 Өзге көлік түрлерімен әуе көлігін салыстыру........................................17

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘУЕ КӨЛІГІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ......................................................................................................25
2.1 Әуе компаниялардын сипаттамасы.........................................................25
2.2 Әуе компаниялардын негізгі бағыттары.................................................35
2.2.1 Қазақстан бойынша маршруттар....................................................35
2.2.2 Халықаралық маршруттар...............................................................38
2.3 Тікұшақ арқылы туристерге қызмет қөрсету мүмкіндіктері.................42

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘУЕ НАРЫҒЫНЫҢ ТАЛ- ДАУЫ...............................................................................................................46
3.1 Әуе көлігінің Қазақстан экономикасына тигізетін әсері.......................46
3.2 Қазақстан әуе нарығында қолданылатын брондау жүйелері................52
3.3 Қазақстандағы әуе көлігінің даму мәселелері мен болашағы...............57

ҚОРЫТЫНДЫ.......................................................................................................65
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...........................................................67
ҚОСЫМША……………………………………………………………………...70

Жұмыстың көлемі: 70 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2010