Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

География, геология

Қазіргі геокешендердің эволюциялық дамуына әсер ететін табиғи-антропогендік факторлар

КІРІСПЕ........................................................................................................ 3

I. ҚАЗІРГІ ГЕОКЕШЕНДЕРДІҢ ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ ДАМУЫНА
ӘСЕР ЕТЕТІН ТАБИҒИ-АНТРОПОГЕНДІК ФАКТОРЛАР
1.1. Геокешендердің табиғи даму тенденциясы........................................ 5
1.2. Антропогендік факторлардың әсер ету кезеңдері.............................. 9
1.3. Антропогендік ландшафтардың пайда болу ерекшеліктері............ 14

II. ТЕХНОГЕНДІК ЛАНДШАФТАР
2.1. Техногендік ландшафтар түсінігінің қалыпасуы............................. 21
2.2. Геокешендердің дамуына техногенез факторларының тигізер
әсері....................................................................................................... 22
2.3. Өндірістік аймақтардың техногендік ландшафтары........................ 24
2.4. Бұзылған ландшафтарды қайтадан орнына келтіру......................... 32

ІІІ. АГРОЛАНДШАФТТАР
3.1. Агроландшафт түсінігінін қалыптасуы............................................. 34
3.2. Суармалы егістіктің агроландшафтары............................................ 42
3.3. Қала ландшафтары ............................................................................. 50

ҚОРЫТЫНДЫ............................................................................................ 65

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР....................................................... 67

Жұмыстың көлемі: 67 бет
Бағасы: 8000

Жыл: 
2012