Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

География, геология

Қызылорда қаласының антропогендік бедер түзуші факторларының қалыптасуы

КІРІСПЕ ...................................................................................................... 3

І. ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ ЭКЗОГЕНДІ БЕДЕР ТҮЗУШІ
ФАКТОРЛАРЫ
1.1 Қызылорда қаласының географиялық жағдайы ................................. 5
1.2 Жер бедерінің ерекшелігі ..................................................................... 5
1.3 Геологиялық құрылымы ....................................................................... 7
1.4 Климат жағдайы .................................................................................. 10
1.5 Гидрографиясы .................................................................................... 18
1.6 Топырақ-өсімдік жамылғысы ............................................................. 26

ІІ. АНТРОПОГЕНДІК БЕДЕР ТИПТЕРІНІҢ ҚАЛЫПТА-
СУЫНА ӘСЕР ЕТУШІ ФАКТОРЛАР
2.1 Өнеркәсіп өндірісі ............................................................................... 30
2.2 Көлік жүйесінің қарқынды дамуы ..................................................... 35
2.3 Коммуналдық жүйе ............................................................................. 38
2.4 Құрылыс жүйесінің әсері .................................................................... 40

ІІІ. Қызылорда қаласыНЫҢ ҚАЗІРГІ ЭКОЛОГИЯ-
ЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
АУДАНДАСТЫРЫЛУЫ
3.1 Қаланың табиғи ортаға тигізетін әсері .............................................. 43
3.2 Қызылорда қаласының қазіргі экологиялық жағдайы ..................... 45
3.3 Қала аймағындағы экологиялық тәуекел дәрежесінің кеңістік
айқындалулары ......................................................................................... 47
3.4 Қоршаған ортасының экологиялық тұрақсыздандырылу қауіпіне
кешенді баға беру және аудандастыру ................................................... 55

ҚОРЫТЫНДЫ ........................................................................................... 61

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ...................................................... 63

Жұмыстың көлемі: 63 бет
Бағасы: 8000

Жыл: 
2012