Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Басқа да пәндер (журналистика, ауыл шаруашылығы, агротехнология, мұнай-газ, дизайн, спорт, музыка)

Атауы Жылsort icon
Қытайдағы қазақтардың отбасылық жағдайы 2008
Қазақ кітап басу ісінің өзекті мәселелері 2008
Мерзімді баспасөз жариялым аттарының тілдік – стильдік ерекшеліктері мен кемшіліктері 2008
Мерзімді басылым журнал өнімін шығаратын баспахананы жобалау 2008
Журналистика «Хабаршысының» ғылыми кадрларды даярлаудағы рөлі 2008
Шаруа қожалықтарының құқықтық және кәсіпкерлік даму негіздері 2008
Надыр-шах билігінің ерекшеліктері 2008
Баспасөз жарияланым аттарының тілдік-стильдік ерекшеліктері 2008
«Ана тілі» газетіндегі қазақ әліпбиінің жазылуы 2008
11-12 жастағы еркін күреспен айналысатын балалардың үйлестігін дамыту 2008
Қазақстандағы БАҚ-тағы шетел хабарларының берілуі 2008
Мақта шаруашылығы 2008
Оңтүстік Қазақстан аймағындағы тарихи қалалардың қалыптасып дамуының экономикалық-географиялық ерекшеліктері (б.з. VI-XVIII ғғ.) 2008
Топырақ бонитетін анықтау әдістері мен тәсілдері 2008
Баспа ісінің қаржы-шаруашылық қызметі 2009
«Ана тілі» газетінде термин мәселесінің жазылуы (2001-2008 жылдар жарияланымдары бойынша) 2009
Қазақстан Республикасының мұнайгаз өнеркәсібі: тарихи аспектісі (1991-2007 жж.) 2009
Мемлекеттік мекемелердегі баспасөз қызметінің рөлі 2009
«Атырау» облыстық қоғамдық-саяси газетінде паттриотизм мәселелерінің көтерілуі 2009
Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясы Археология Институты музейінің алтын бұйымдар жинағы 2010
Тұрмыстық жасаулар, жиһаздар мен бұйымдар түрлері 2010
«Білім» баспасынан жарық көрген кітаптар 2010
Қазақ баспасөзінде кітап проблемасының жазылуы 2010
Оңтүстік Қазақстан облыстық басылымдарының тәуелсіздік жылдардағы шығармашылық келбеті 2010
Кітап саудасында баға қалыптастыру саясаты 2010
Қазақ музыка өнері мәдени феномен ретінде 2010
Қазақстан мен Ресейдегі көші-қон мәселесінің БАҚ тағы көрінісі 2010
Қазақ публицистикасы мен «Серке» газеті 2010
Бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамдық пікір қалыптастырудағы рөлі 2010
«Үш қиян» баспасынан жарық көрген атақты адамдар хақындағы кітаптар ерекшелігі 2010
Баскетбол секциясына балаларды іріктеудің әдістемелік ерекшеліктері 2011
Палуандардың физикалық дайындығыгың ерекшеліктері 2011
Дене тәрбиесі бойынша мектеп бағдарламасы жүйесінде ұлттық ойындардың атқаратын орны мен мәні 2011
110 м кедергімен жүгіретін жүйріктерге шыдамдылықтың рөлі мен мағынасы 2011
8-9 сыныптағы оқушылардың дене шынықтыру сабағында күш қабілетін дамыту әдістемесі 2011
Еркін күрестің техникалық тәсілдер 2011
Орта және алыс қашықтықтарға жүгіруде әйелдердің дайындық ерекшеліктері 2012
Қылмыс және жаза тағайындау 2012
Жоғары сыныптағы оқушылардың физикалық дайындығы және оның даму динамикасы 2012
Ұлттық музыкалық аспаптарының эстетикалық тәрбиелік мәні 2012
Жаттығу процессіндегі бастапқы кезеңде волейбол секциясына балаларды іріктеу әдістемелік ерекшеліктері 2012
Әйелдер ұлттық көйлегін әзірлеу технологиясы және окыту әдістемесі 2012
Төтенше жағдайда логистика құру 2012
Оқушылардың қабілеттерінің дамуына биологиялық факторлардың әсері 2012
Шығыс жекпе жектің жаттығу процессін құру ерекшеліктері 2012
Жас гимнастардың физикалық дайындығы 2012
Ақпаратты-сазды бағдарламалар: «Қазақ» радиосы бойынша 2012
Палуандардың күш дайындығының ерекшеліктері 2012
Мұқан Төлебаевтың музыкалық мұрасының тәрбиелік мәні 2012
Ептілік көрсеткіштері және жас баскетболшыларды доп жүргізу дағдыларының құруына олардың ықпалын жасау 2012
Морфофункционалдық ерекшеліктеріне аэробтық және анаэробтық жаттығулардың әсері 2012
Бейнелеу өнері саласындағы сәндік қолданбалы өнер 2012
Жеңіл атлетика сабақтарында оқушыларда шыдамдылық сапасын тәрбиелеу 2012
Теріден ұлттық бұйым жасау технологиясы және оқыту әдістемесі 2012
Жас жүгірушілердің орта қашықтыққа жүгіруді оқытуда жаттықтыру күшінің құрылымы 2012
Салауатты өмір салтымызды тәрбиелеу жүйесінде дене шынықтырудың мағынасы 2012
Наурыз композициясын практикада орындау 2012
Жалпы білім беретін мектептердегі баскетбол секциясына балаларды қабылдаудың әдістемелік ерекшеліктері 2012
Жеңіл атлет – спринтердің күш – жылдамдық дайындығы 2013
Жас жеңіл атлеттердің дайындық жүйесіндегі қозғалмалы ойындардың ролі 2013
Жас гимнаст қыздардың иілгіштігі мен координациялық қозғалыстың дамыту әдістемесінің негіздері 2013
Мектептерде музыка пәні арқылы халықтың тәрбие берудің мән-мағынасы 2013
Жеңіл атлетика секциясына балаларды іріктеудің әдістемелік ерекшеліктері 2013
Жасөспірімдердің қимыл қабілеттерін дамыту жолында гимнастика пәні тәсіл ретінде 2013
Телевизиялық диcкурc ретінде ток-шоу жaнры 2013
Орта қашықтыққа жүгіруші қыздардың дайындығында күш жаттығудың пайдалану нәтижелілігінің анықтамасы 2013
Қазіргі кезеңдегі кітапханадағы өлкетану қызметі 2013
Жылжымалы ойындар негізінде негізгі қозғалыстарға үйрету әдістемесі 2013
Дәстүрлі оркестрлік музыканы игерудегі оқушының кәсіби белсенділігін қалыптастыру 2014
Қазақстан телеарналарындағы көңіл көтеруші бағдарламлар, даму кезеңдері 2014
Нәзипа Құлжанованың публицистикасы 2014
Алаш баспасөзінің қазіргі ақпараттық саясатпен сабақтастығы 2014
Қазақ тілді ақпарат тарататын порталдардың қызметі 2014
Бүгінгі қазақ телеарналарындағы жаңалықтардың берілу тәсілі (31 телеарна негізінде) 2014
Балалардың музыкалық мәдениетін қалыптастырудағы музыкалық тәрбиенің маңызы 2014
Бақылау жүйесі элементтерінің өткізу қызметін құрастыру 2014
Қазақстан арналарындағы көңіл көтеруші бағдарламалар және олардың даму кезеңдері 2014
Aқпaрaттық қоғaм жaғдaйындaғы электронды БAҚ-тың ерекшеліктері 2014
Қaзіргі жaһaндaну жaғдaйындaғы қaзaқ блогосфе- рaсының дaму үрдістері 2014
Мұнай өңдеу өндірісіндегі жарылыс қауіптілігін төмендету 2014
Мемлекеттік телеарналардағы көңіл көтеруші бағдарламалар 2014
Президенттiк сынамаларды тапсыру үдерiсiндегi жоғары сынып оқушыларының дене шынықтыру дайындығын анықтаудың ерекшелiктерi 2015
Жас футболшылардың жалпы дене дайындығын жетілдірудің әдістемелік ерекшеліктері 2015
Қазақ балалар басылымдары 2015
Конвергентті журналистиканың қалыптасуы және даму кезеңдері 2016
Радиожурналист жұмысының ерекшелігі 2016