Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Бухгалтерлік есеп және аудит, бюджеттік есеп, басқарушылық есеп

Атауыsort icon Жыл
Өндірісте өнімнің өзіндік құнын есептеу түрлері мен калькуляциялау әдістері 2010
Өндірістік қорлар және тауарлармен операциялардың есебі мен аудиті 2015
Өндірістік шығындардың есебі мен аудиты 2010
Өндірістік шығындар есебіндегі өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау 2010
Өндірістік кәсіпорында өнімді өндіруге шығындарды есепке алуды ұйымдастыру және талдау 2013
Өндірістік кәсіпорында дайын өнімнің қозғалысын есепке алу талдау және аудиті 2013
Өндірістік корлар есебі және аудиті 2010
Өндіріс шығыстары мен өнімнің (жұмыстың, қызмет көрсетудің) өзіндік құнын калькуляциялауды есепке алау әдісінің салыстырмалы сипаты және оларды қазіргі жағдайда жетілдіру жолдары 2013
Әкімшілік шығыстардың қаржылық және салықтық есебі 2015
Ұйымның табыстарының есебі мен аудиті 2010
Ұйымның пайдасын пайдалану есебі 2014
Ұйымның балансын құрастыру және оның негізгі көрсеткіштерін талдау 2017
Ұйымның ақша қаражаттарының қозғалысын есепке алу және талдау 2014
Ұйымдағы пайданы пайдалану есебі мен талдауы (АҚ Қазмұнайгаз мысалында) 2015
Ұйым кірістерінің есебі, талдауы мен аудиті 2010
Үстеме шығындардың есебін ұйымдастыру 2010
Құрылыстағы шығындардың есебі мен талдауы 2009
Құрылыстағы бухгалтерлік есеп 2015
Құрылыстағы бухгалтерлік есеп 2015
Құрылыс кәсіпорнын тиімді басқарудағы шығындарының аудиті және оны жетілдіру («Жігерлі Өрен» ЖШС мысалында) 2012
Қысқа мерзімді активтер есебі 2010
Қысқа мерзімді активтер есебі 2011
Қысқа және ұзақ мерзімді активтердің есебі мен талдауы 2008
Қызметкерлермен еңбекақы төлеу бойынша есеп айырысудың есебі және аудиті 2013
ҚР бухгалтерлік есеп және аудитінің ұлттық жүйесінің қалыптасуы мен дамуы 2013
Қорлар: инвентаризация, бағалау және салық есебі 2014
Қолма-қолсыз есеп айырысу 2010
Қаржылық инвестицияларды бағалау, есепке алу және талдау 2011
Қаржылық жағдай жөніндегі есептілікті құру және ұйымның өтімділігін талдау 2016
Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес негізгі құралдарының есебі мен аудитін ұйымдастыру («Айқын-Газеті» ЖШС материалдар негізінде) 2017
Қазақстан Республикасындағы зейнетақы қорлары есебінің қазіргі жағдайы 2010
Қазақстан Республикасындағы зейнетақы қорлары есебінің қазіргі жағдайы 2011
Қазақстан Республикасындағы банктік есеп 2010
Шоғырландырылған қаржылық есептілік аудиті АО ҰҚ "ҚТЖ 2016
Шағын кәсіпкерліктің қазіргі кездегі даму тенденциясы және мемлекеттік қолдау саясаты 2011
Тауарларды сату бойынша шығындар есебі мен аудиті 2017
Тауардың бүлінуінен болған залалдың талдауы есебі аудиті 2013
Табыстардың есебі және аудиті 2010
Операциялық және қаржылық жал есебі мен аудиті 2009
Несие операцияларының түрлері және олардың есебі 2010
Негізгі құралдардың қаржылық есебі, аудиті, талдау 2013
Негізгі құралдардың қаржылық есебі, аудиті және талдау 2013
Негізгі құралдардың жағдайы мен қозғалысын есепке алу және талдау 2014
Негізгі құралдардың жал есебі 2013
Негізгі құралдардың бухгалтерлік және салықтық есеп ерекшеліктері (на примере КазСтройСервис) 2017
Негізгі құралдардың бухгалтерлік есебі және олардың тиімділігін талдау ("Қазақстан Темiр Жолы" АҚ мысалында) 2014
Негізгі құралдардың амортизациясы және құнсыздануы: есептеу әдістері, қаржылық және салықтық есепке алу (2 нұсқа) 2013
Негізгі құралдардың амортизациясы және құнсыздануы: есептеу әдістері, қаржылық және салықтық есепке алу 2013
Негізгі құралдар қозғалысының есебі және аудиті 2014
Негізгі құралдар есебі және аудиті, жетілдіру жолдары 2010
Нарықтық экономика жағдайындағы кәсіпорынның ағымдағы шығындарының құрамы мен құрылымы 2010
Мемлекеттік бюджет: қызметтері және қоғамның әлеуметтік экономикасының дамуындағы рөлі 2011
Мекемедегі тауарлы-материалдық қорлардың есебін жүргізу 2010
Материалдық емес активтердің есебі мен аудиты 2010
Кәсіпорының табыстарының есебі мен аудиті 2014
Кәсіпорынның қорларын тиімді пайдаланудың есебі 2010
Кәсіпорынның негізгі құралдар есебі және аудиті 2010
Кәсіпорынның дебиторлық және кредиторлық қарыздарын зерттеу 2011
Кәсіпорынның балансын талдау 2010
Кәсіпорындағы тауарлы материалдық қорлар есебінің ұйымдастырылуы 2010
Кәсіпорындағы еңбекақы есебін ұйымдастыру, талдау және аудиті 2013
Кәсіпорындарда бухгалтерлік есепті 1С Бухгалтерия бағдарламасында жүргізу 2011
Кәсіпорын табысының есебі 2010
Кәсіпорын ақша қаражаттарын есепке алу, талдау және аудиттік тексеру "Облыстық кардиохирургиялық орталық" КМҚК 2014
Кәсіпорын ақша қаражаттарын есепке алу, талдау және аудиттік тексеру 2013
Кредиторлық қарыз есебі және аудиті 2010
Кредиторлық берешектерді басқару, есепке алу, талдау және аудиті 2013
Кредиторлық берешектер бойынша есеп айырысу есебі («ҚТЖ ҰК «Бейнеу жол дистанциясы» мысалында) 2010
Компанияның өндірістік қорлар есебі және пайдаланудың тиімділігін талдау 2016
Компания өндірістік қорларының есебі мен аудиті (ЖШС "Ригель" мысалында) 2016
Кешенді өндірістің шығындарын есепке алу және жанама өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау мен талдау 2013
Калькуляциялық баптар бойынша үстеме шығыстар есебі 2010
Заңды тұлғалардың табысы мен шығындарының салықтық есебі 2009
Жария мүдделі ұйымдардағы бухгалтерлік есеп және аудит ұйымдастырудың ерекшеліктері 2015
Еңбекақы есептеу мен ұйымдастыру операциялары 2011
Еңбекақы бойынша қызметкерлермен есеп айырысу бухгалтерлік есебі мен ішкі аудитін ұйымдастыру 2017
Еңбек және еңбекақы есебі 2010
Енбекақы есебі және аудиті 2010
Директ-Костинг жүйесі басқару есебінің маңызды элементі және оның ерекшелігі («Баз-Астана» ЖШС мысалында) 2010
Директ-костинг жүйесі басқару есебі 2010
Дебиторлық және кредиторлық қарыздардың аудиті мен талдауы 2010
Дебиторлық және кредиторлық берешектермен есеп айырысудың бухгалтерлік есебі 2014
Дебиторлық және кредиторлық берешектермен есеп айырысудың бухгалтерлік есебі 2014
Дебиторлық борыштар есебін ұйымдастыру 2011
Дайын өнімнің есебі және бәсекеге қабілеттілігін талдау 2016
Бюджетпен есеп айырысу есебі 2010
Бюджетпен есеп айрысудың қаржылық есебі мен аудитті және олардың ҚР-да даму бағыттары 2015
Бухгалтерлік және салық есебінде негізгі құралдар амортизациясы бойынша шығындарды тану әдістерін салыстырмалы талдау 2016
Бухгалтерлік және салық есебінде жылдық жиынтық табысты танудың және одан шегерімдердің салыстырмалы талдауы 2016
Бизнес-тәжірибиесіндегі бухгалтерлік бағдарламалар: талдау және салыстыру мінездемесі 2013
Басқару шешімдерін негіздеу үшін "директ костинг" жүйесінің аналитикалық мүмкіндіктері 2013
Басқару есебін жүргізу мақсатында сызықтық программалау әдістерін пайдалану 2013
Банктік қарыздарды есепке алу, талдау және аудиті 2013
Ақша қаражатының қозғалысы туралы есептіліктің мазмұны және қалыптасу әдістері 2015
Ақша қаражаттары есебі мен аудиті 2014
Аудиторлық тәуекелдердің ақпараттық базасы, бағалау және талдау 2013
Акционерлік капитал есебі және нарықтық белсенділік көрсеткіштерін талдау 2015
Аймақтардың экономикалық дамуын мемлекеттік реттеу 2009
«Ақша ағымдары қозғалысының есебі және талдау ("ТК-Көлік" ЖШС мысалында)» 2014